English below

Ако сакаш да го откриеш светот на палеонтологијата, да научиш за диносаурусите, мамутите и многу други животни кои се одамна изумрени, оваа боенка на многу интересен начин ќе те воведе во живиот свет во минатото. Ќе дознаеш што се фосили, како да ги најдеш и препознаеш, на кој начин се врши нивното истражување од страна на палеонтолозите, местата во Скопје кадешто се пронајдени нивните остатоци и се разбира, каде можеш да ги видиш тие фосили, откако се ископани.

Како основа за илустрациите се земени вистински фосили кои може да се видат во Природонаучниот музеј во Скопје. Фосилите во природна големина и оживеани може да ги посетиш и во Дино паркот во Скопје. Затоа оваа боенка е важна, бидејќи ќе можеш веднаш да ги препознаеш. Во тие тајни ќе те воведат Ана и Јане, кои како млади палеонтолози истражувачи, се обидуваат да ти помогнат во твоите сознанија за оваа наука.

Наслов: Скопје – палеонтолошки град: боенка за деца
Автор на текст: Биљана Гаревска
Автор на илустрации: Бисера Наумовска
Едитор: Василка Димитровска
Издавач: ХАЕМУС
Година на издавање: 2021
Јазик: Македонски
Број на страни: 12
Формат: A4
Цена: 150 ден

Време на испорака: 5-7 работни дена.

If you want to discover the world of paleontology, learn about dinosaurs, mammoths, and many other animals that have long been extinct, this coloring book will introduce you to the vibrant world of the past in a very interesting way. You will find out what fossils are, how to find and recognize them, the methods used by paleontologists in their research, the locations in Skopje where their remains were discovered, and where you can see these fossils after they have been excavated.

The illustrations are based on real fossils that can be seen in the Natural History Museum in Skopje. You can also visit the life-size and animated fossils in the Dino Park in Skopje. Therefore, this coloring book is important because you will be able to recognize them immediately. Ana and Jane, young paleontologist researchers, will guide you through these secrets as they try to help you understand this science.

Title: Skopje – Paleontological City: Coloring Book for Children
Text Author: Biljana Garevska
Illustration Author: Bisera Naumovska
Editor: Vasilka Dimitrovska
Publisher: HAEMUS
Year of publication: 2021
Language: Macedonian
Number of pages: 12
Price: 2.5 €
Delivery time: 5-7 working days.

error: Content is protected !!