Home Events

Events

PAST EVENTS

MAR5
Среќна Баба Марта 2016 – Поетри Слем
Sat 13:00, Skopje City Mall, Skopje

MAR1
Среќна Баба Марта 2016 – подарете мартинки за среќа, љубов и здравје
1 March–9 March, Skopje City Mall, Skopje

NOV5
Конференција: Првата светска војна во колективната меморија – Размена на искуства на Балканот
5 November 2015–6 November 2015, City Hall CENTER, Skopje

MAY24
Тура низ Отоманското наследство на Скопје
Sun 10:00 Old bazaar / Стара чаршија / Çarshia e vjetër

MAR13-15
Balkan Prehistoric conference 2015
Fri-Satur 09:00 at EU Infocentre, Skopje

MAR12
Промотивни предавања за Балканската Праисториска Конференција 2015
Thurs 19:00 · Muzej Na Grad Skopje

DEC23
Меѓународен ден на археологијата 2014
Tues 19:00 · HAEMUS · Skopje

MAY18
Educational Skopje Ottoman Heritage tour for International Museum Day 2014
Sun 10:00 · Old bazaar / Стара чаршија / Çarshia e vjetër

APR22
HAEMUS Journal Vol. 2 (2013)
Tues 15:00 · 1000 Skopje

FEB18-MAR11
Stone tool workshops – The stories written in stone
February – March 2014 at 11:00 at Museum of the Skopje’s Old Bazaar, Skopje

MAR1
Среќна Баба Марта – Подарете им мартинка за среќа на најблиските – Happy Grandma March Day 2014
Sat,  1 March 2014 at 11:00 at Skopje City Mall, Skopje

FEB20
Предавање: Религиски континуитети на територијата на Македонија– од неолитот до 21. век“
Thurs 19:00 · City Hall CENTER, Skopje

NOV18
Предавање: Грбот на Република Македонија – тема за дилема
Mon 19:00, 2013, Музеј на град Скопје

JUL6
Предавање: Балканот како патека за најраното раселување на Homosapiens кон Европа
Sat 11:00 · 1000 Skopje

MAY23
Предавање: „Грчката надворешна политика и македонското име – споредби од минатото и сегашноста“
Thurs 19:00 · Muzej na grad Skopje

MAY19
Тура: По трагите од тајните на кратовските утмани
Sun 8:00 · Кратово

MAY16
Промоција на „Камена индустрија са неолитског локалитета Руг Баир – Република Македонија“ од Василка Димитровска
Thurs 12:00 · 1000 Skopje

APR18
Предавање: „Илинденско востание: историографски дилеми и контроверзи
Thurs 19:00 · Muzej na grad Skopje

FEB11
HAEMUS Journal Vol. 1 (2012)
Mon 15:00 at Skopje